ITT Baltic

Käitlemisterminal

mis pakub kauba käitluse, ladustamise, hoiustamise ning ekspedeerimise teenust Muuga sadama vabatsoonis

SUURTES KOGUSTES VEOSTE TÖÖTLEMINE, MIS VAJAVAD KÄSITSI ÜMBERLAADIMIST

Selle töö jaoks on terminal täielikult komplekteeritud kvalifitseeritud ja usaldusväärse tööjõuga, mis tagab erineva mahuga tööd õigeaegse sooritamise.

KEERULIST KÄITLEMIST NÕUDVAD VEOSED

Nimelt, mittegabariitsed rasked seadmed ja muu inventar, kuni kuue meetri pikkused plaatpakid, sõiduautod, torud ja big-bag’id. Piisavalt tasemeline tehniline varustus võimaldab täita ka kõige keerulisemad tellimused.

OSALISTE, VÕI VÄIKESTE KOGUSTEGA VEOSTE ÜMBERLAADIMINE

Meie terminali spetsialisatsioon. Kasutades transpordivahendis optimaalselt ruumi, laadime koos väga erinevat kaupa, tagades nende säilivust edaspidiseks transpordiks.

MEIE TEENUSED

Segalasti käitlemine

Seal hulgas veterinaarkontrolli alla kuuluv ning ohtlik kaup

Vastutuslik hoidmine

Vastutuslik hoidmine kinnises laos ja avatud platsil

Lasti sorteerimine

Sorteerimine / pakkimine / markeerimine / palleteerimine

Lasti ettevalmistamine müügiks

Ettevalmistamine müügiks / ümberpakkimine / fumigeerimine

Ülekaalumine

Veoste ülekaalumine laos, tühja/täis transpordi kaalumine. Sürveiori-teenused.

Dokumendid ja ülevaatus

Igasuguste kaupade saatedokumentide vormistamine

Tähelepanu!

ITT Baltic kaubaterminali vastutus laohoidjana on piiratud vastavalt Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) Ladustamise Üldtingimustele, millised on võimalik leida www.elea.ee. Vastutus on kindlustatud ettenähtud piirides. Soovi korral võib klient sõlmida täiendava kindlustuslepingu.

TÖÖPAKKUMISED

Dokker, dokker-mehhanisaator

ITT Baltic terminal vajab dokkereid ja dokker-mehhanisaatoreid. Palun saatke oma töösoov ja CV e-posti aadressile ladu@ittbaltic.ee

Registreerimine pealelaadimiseks

Käesoleva vormi täitmine pole kohustuslik, kuid soovitav Teie veose operatiivseks lastimiseks ning kaupade saatedokumentide eelkontrolli teostamiseks. Kui saabute meie terminali esmakordselt, siis tutvuge informatsiooniga Muuga sadamasse sissepääsu ning sadama territooriumil viibimist soovitustega väljatrükitaval kardil Kontaktis. Lasti kättesaamiseks peavad juhil kaasas olema kaupade saatedokumendid (2 eksemplaris), mis tuleb esitada tollis ja terminalis. Elektrooniliselt saadetud dokumentide printimine terminali mittelepingulistele klientidele – 2,00 EUR/komplekt.
Palun sisestage saabumise aeg
Invalid Input
Invalid Input
Palun sisestage eposti aadress
Palun sisestage kontakttelefoni number
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input