Laoteenused

Meie terminaal osutab merekonteinerites ja veotranspordiga veetavate veoste ümberlaadimise ja nende hoiuteenuseid. Kui vajate operatiivset ja professionaalset merekonteinerist veose mahalaadimist, selle ümberlaadimist muule transpordivahendile, kauba müügieelset ettevalmistamist – saate kõike seda teha meie ettevõttes. Kõiki operatsioone on võimalik teha transiitrežiimis, eksportrežiimis või impordi vormistamisel.   

Ladustamine

Peaveoste, muuhulgas  ohtlike veoste peale- ja mahalaadimine. Juurdepääs veose online arvestussüsteemile laovarude kontrolliks ja nendega töötamiseks. Sorteerimine / komplekteerimine / märgistamine / allustele paiguldamine. Kauba kaalumine laos. Mõõtmisteenused, kvaliteedi ja koguse kontroll. 

Hoiutingimused

Kaasaegne, videojälgimissüsteemiga varustatud laokompleks tagab veoste turvalised hoiutingimused, seda nii kaetud laos, kui ka avatud platsidel.  

Etikettide kleebistamine

Märgistuste pealekandmine, kiibistamine mistahes kogustes lühiaja jooksul. Ümberpakendamine. 

Tollikontroll

Tollikontrolli, veterinaarkontrolli, PTA korraldamine ja läbiviimine. Veoste hävitamine tollikontrolli järelvalvel.