Registreerimine

Käesoleva vormi täitmine on kohustuslik meie terminalist LCL veoste saamisel. Ülejäänud klientide registreerimine peale- ja mahalaadimisele toimub tellimuste alusel e-posti kaudu. Kui külastate meie terminali esmakordselt, tutvuge palun sõidu, veoste saamise ja Muuga sadama vabatsooni külastamise reeglite järgimisega seotud infoga:

- enne pealelaadimist tuleb esitada registreerimisvormis märgitud dokumendid; 

- kui veoautos on juba muud veosed, peavad juhil kindlasti olema nende kohta kauba saatedokumendid; 

- kui autos on kaassõitjad, tuleb väljale Lisainfo märkida nende nimed ja isikukoodid/sünniajad;

- tollikontrollist tingitud viivituste vältimiseks väljasõidul, tuleb planeerida sadamast veosega väljasõit kuni 16.00; 

- sadamasse sissesõit toimub läbi A pääsla tolliväravate nr. 1, 2 ja 3. Väljasõit sadamast läbi samade väravate numbritega 5, 6, 7 ja 8 (TOLL). 

Ref nr. Eraldage mitu numbrit komadega (,) või vajutades Enter.

Volikiri *

Tollideklaratsioon *

Kaubarve *

Pakkeleht *