Tolliteenused

Vaba majandustsoon pakub laialdaselt võimalusi, lihtsustades veostega tehtavaid ärioperatsioone. Igat liiki kauba saatedokumentide vormistamine. Vaba tsooni peamine eelis seisneb selles, et kaupade hoiuaeg tollimaksude tasumiseta ei ole piiratud. Nõustame kõikides tolliküsimustes. 

Transiit

Transiitide sulgemine, transiitdeklaratsioonide vormistamine, veoste töötlemine tollirežiimis. 

Päritolu sertifikaadid. T2L. Nende dokumentide vormistamine, mis kinnitavad kaupade euroopa päritolu. 

Import. Eksport

Import- ja eksportdeklaratsioonide vormistamine. Omaniku vahetus. Ekspordi vormistamine mistahes EL riigist kolmandasse riiki selle edasimüümisega läbi lao.